Vad Møbler

VAD tilbyr gode, funksjonelle og elegante møbleringsløsninger. I fem generasjoner har Vad-familien vært aktiv innen håndverk og møbelproduksjon. I dag er målsetningen å tilby møbler med Value Added Design.

Siden oppstarten i år 2000 har VAD blitt en etablert leverandør innen det skandinaviske møbelmarkedet, og da spesielt innen miljømøbler, helse- og institusjon, samt skip og offshore. VAD bidrar med gode, funksjonelle og elegante møbleringsløsninger, som omfatter forskjellige sitteløsninger med naturlig tilhørende produkter. I tillegg til å tilby en standard kolleksjon, lager bedriften spesialtilpassede løsninger.

 

 

Les mer om Vad og deres møbelløsninger: